Help

Welkom op FaunaRegistratie

Aanmelden uitvoering Faunabeheer

In Nederland worden diverse diersoorten getalsmatig op een wenselijk niveau gehouden. Dit kan te maken hebben met schade, afstemming van de populatie op de draagkracht van het leefgebied, of bijzondere situaties zoals ziekte of weersomstandigheden.

Deze maatregelen worden voorgeschreven door de provincie en vinden plaats met uitdrukkelijke schriftelijke vergunning.

De kosten van de administratieve afhandeling worden gedragen door de gemeenschap, verspil deze niet. Vul dit formulier niet onnodig in! Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Inloggen

Schade melden of machtiging aanvragen? www.faunaschade.nl
Informatie over WBE gebieden vind u hier.